T O L E R A N S

YATIRIM KONULARI
Tarımsal Ürünlerin İşlenmesie Yönelik Sabit Yatırımlar (TÜİ)
a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-A)
b) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-B)
c) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-C)
c1- Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi (TÜİ-C)
c2- Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-C)
c3- Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımlar (TÜİ-C)
c4- Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar (TÜİ-C)
c4-1- Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-C)
c4-2- Süt Toplama Tesisleri (TÜİ-C)
c5- Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar (TÜİ-C)
ç) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis yatırımı (TÜİ-Ç)
Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (TÜY)
a) Modern seralar (TÜY-A)
b) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar (TÜY-B)
b1- Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması (TÜY-B)
b2- Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım Başvuru Kriterleri (TÜY-B)
c) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar (TÜY-C)
ç) Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar (TÜY-Ç)
d) Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar (TÜY-D)
e) Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik yatırımlar (sadece teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu) (TÜY-E)
f) Kanatlı kesimhanelerine yönelik yatırımlar (TÜY-F)
g) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlara ilişkin özel hususlar
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar (YEÜ)
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (SÜİ)
Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması (HOG)

KKYDP 14. Etap Yatırım Konuları ve Destek Limitleri
KKYDP 14. Etap Yatırım Konuları ve Destek Limitleri

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir