T O L E R A N S
ipard 10. çağrı 2021

IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir. Kamuoyuna ilanen

KKYDP 14. Etap Yatırım Konuları ve Hibe Destek Limitleri Açıklandı

YATIRIM KONULARITarımsal Ürünlerin İşlenmesie Yönelik Sabit Yatırımlar (TÜİ)a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-A)b) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-B)c) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-C)c1- Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile

Ekonomik Altyapı Yatırımları Hakkında Tebliğ Yayınlandı (No: 2020/25)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/25) 21 Kasım 2020 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31311TEBLİĞTarım ve Orman Bakanlığından:KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİKALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2020/25) BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını

Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/24)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/24) Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar

KKYDP 14. Etap Uygulama Rehberi, Uygulama Esasları ve Ekleri Yayınlandı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.     14. Etap Uygulama Rehberi için tıklayınız… Uygulama Esasları için tıklayınız… Başvuru Formu için tıklayınız… İşletme Planı için tıklayınız… Hibe Sözleşmesi için tıklayınız… Uygulama Rehberi Ekleri için tıklayınız… Satın Alma Rehberi için tıklayınız… Satın