T O L E R A N S
Hibe ve Destek Proje Danışmanlığı

Tolerans Proje & Danışmanlık

Çalışanların süreç odaklı düşünmesini sağlayacak şekilde değişim yönetimi konularında engin birikimi, deneyimi ve etkin süreç yönetimi araçları ile hizmet vermektedir.

Tarımsal proje ve danışmanlık hizmetinde ilk hedefimiz tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan vatandaşlarımızı devlet desteklerinden faydalandırarak modern tesisler kazandırıp AB standartlarında üretim yapabilir hale getirmektir.

Bunun için başta Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) olmak üzere diğer tarım desteklerine yönelik proje hazırlamakta danışmanlık hizmeti vermekte ve uygulamalarına yardımcı olmaktayız. KKYDP kapsamında yüzde 50 den fazla hibe oranlarıyla son teknoloji ile donatılmış bitkisel ürün işleme tesisleri, besi çiftlikleri, seralar, ve yenilenebilir enerji sistemleri desteklenmektedir. Hedefimiz hibe başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin danışmanlık hizmetlerini kusursuz şekilde yapmak ve talep edilen hibenin alınabilmesini sağlamaktır.