T O L E R A N S
Hizmetler

size nasıl destek olabiliriz ?

Hizmetler

KKYDP Proje Danışmanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)Nedir? Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için,

Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlığı

Kalkınma Ajansı Nedir? Bölgesel, sektörel ya da genel kapsamlı teşvikleri T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda kar amacı güden ve

KOSGEB Proje Danışmanlığı

KOSGEB Proje Danışmanlığı KOSGEB tarafından KOBİ kapsamındaki firmalara, çeşitli konularda ve proje konusuna veya başvuru sahibinin tüzel kişiliğine göre

IPARD Proje Danışmanlığı

IPARD II Nedir?( Instrument for Pre-Accession Assistance on Rural Development- Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Yardım Aracı) Ulusal kalkınma plan,

Tarımsal Destekler

Tarımsal kelimesinden çoğunlukla ilk etapta anlaşılan sadece tarla faaliyetleri olduğudur. Ancak tarımsal faaliyet; meyve, sebze, tıbbi aromatik bitkiler, süs bitkileri, yem bitkileri, balıkçılık ve diğer su ürünleri, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvanlar, arıcılık, ipek böcekçiliği, mantar yetiştirme, seracılık, gübre gibi ürünlerin üretimi konusunda devlet ve özel sektörün birçok destek ve hibeleri bulunmaktadır. Bizler 'de sizler için bu destek ve hibelerden nasıl yararlanabileceğinizi ve hangi şartları sağlamanız gerektiğiniz sizlere sunuyoruz.

HAYVANSAL DESTEKLER

Tarımsal destek denilince sadece tarlada yetişen bitkiler akla gelir aynı zamanda bu ürünlerin işlenmesi / depolanması / paketlenmesi faaliyetlerini de kapsar. Örneğin inek sütünden elde edilen peynir; domatesten salça yapımı, meyve suyu üretimleri, soğuk hava depoculuğu birer tarımsal faaliyettir.

Aynı zamanda büyükbaştan, kanatlı hayvan üretimine ve işlenmesine kadar birçok konuda alabileceğiniz destek ve hibeler var ...

UYGUN KREDİLER

Tarım ve hayvancılık konusunda devletin ve özel sektörün verdiği tüm kredileri takip ediyor ve sizlere en uygun şartlarda kullanabilmeniz için gerekli şartları sağlıyoruz.