T O L E R A N S

IPARD Proje Danışmanlığı

IPARD II Nedir?( Instrument for Pre-Accession Assistance on Rural Development- Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Yardım Aracı) Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı

KOSGEB Proje Danışmanlığı

KOSGEB Proje Danışmanlığı KOSGEB tarafından KOBİ kapsamındaki firmalara, çeşitli konularda ve proje konusuna veya başvuru sahibinin tüzel kişiliğine göre değişen miktarlarda destekler verilmektedir. Söz konusu desteklerden faydalanmak için firmamızla irtibata geçerek: ● proje ön fizibilite çalışması, ● proje müracaatı, ● proje yapımı ve takibi, ● online sisteme girme ve

Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlığı

Kalkınma Ajansı Nedir? Bölgesel, sektörel ya da genel kapsamlı teşvikleri T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen kurum veya kuruluşlar ile buluşturan ve geri ödemesiz % 75’e kadar hibe desteği sağlayan, 26 bölgesel kalkınma ajansı ile 81 ile hizmet veren kalkınma birimleridir. Kalkınma Ajansı

KKYDP Proje Danışmanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)Nedir? Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal kalkınma