T O L E R A N S

Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/24)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/24) Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar

KKYDP 14. Etap Uygulama Rehberi, Uygulama Esasları ve Ekleri Yayınlandı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.     14. Etap Uygulama Rehberi için tıklayınız… Uygulama Esasları için tıklayınız… Başvuru Formu için tıklayınız… İşletme Planı için tıklayınız… Hibe Sözleşmesi için tıklayınız… Uygulama Rehberi Ekleri için tıklayınız… Satın Alma Rehberi için tıklayınız… Satın